Αιματουρία χαρακτηρίζεται η παρουσία ερυθρών  αιμοσφαιρίων στα ούρα. Αποτελεί συχνή εκδήλωση νοσημάτων του νεφρού ή του ουροποιητικού συστήματος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η αιματουρία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

 • Μακροσκοπική όταν το αίμα είναι ορατό στον ασθενή λόγω της παρουσίας μεγάλης ποσότητας  ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα  (χρωματισμός των ούρων).
 • Μικροσκοπική όπου το αίμα μπορεί να ανιχνευθεί μόνο στο μικροσκόπιο.

 

Ποια μπορεί να είναι τα αίτια που προκαλούν αιματουρία;

Η αιματουρία διακρίνεται σε σπειραματική όταν η αιτία εντοπίζεται στο νεφρό και πιο συγκεκριμένα στα σπειράματα και μη σπειραματική όταν προέρχεται από τα υπόλοιπα όργανα του ουροποιητικού συστήματος (ουρητήρες ,ουροδόχος κύστη, προστάτης και ουρήθρα . Τα συχνότερα αίτια αιματουρίας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Σπειραματονεφρίτιδες
 • Λοιμώξεις των νεφρών ή του ουροποιητικού
 • Πολυκυστική νόσος των νεφρών και κύστες
 • Καλοήθης ή κακοήθης όγκος των νεφρών
 • Υπερτροφία του προστάτη
 • Κακοήθη νεοπλάσματα  προστάτη, ουρητήρα, ουροδόχου  κύστης
 • Νεφρολιθίαση
 • Τραυματισμός

 

Κλείστε το ραντεβού σας 210 410 2550

 

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που μπορεί να συνδέονται με την αιματουρία;

Η διαλείπουσα αιματουρία συμβαίνει συχνά στους ενήλικες. Η εμμένουσα αιματουρία αποτελεί πάντα ένδειξη υποκείμενης νόσου και  χρήζει διερεύνησης .Υγιή άτομα που υποβάλλονται σε εντατική άσκηση μπορεί να παρουσιάσουν παροδική αιματουρία.

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν:

 • Η προχωρημένη ηλικία καθώς αυξάνει τον κίνδυνο για κακοήθεια
 • Το οικογενειακό ιστορικό
 • Η λήψη φαρμάκων όπως είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα αντιπηκτικά
 • Διαταραχές της πηκτικότητας και αιματολογικά νοσήματα

 

Η θεραπεία της αιματουρίας

Η αντιμετώπιση της αιματουρίας απαιτεί αρχικά τη σωστή και έγκαιρη  διάγνωση του αρχικού αιτίου. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διερεύνησή της και η άμεση ιατρική βοήθεια και αντιμετώπιση. Η εξειδικευμένη νεφρολόγος Σταματία Θεοδωρακοπούλου μπορεί να  συμβάλλει  στη σωστή διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία του προβλήματος σας.