Η λευκωματουρία περιγράφει μία κατάσταση κατά την οποία ανιχνεύεται   μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα. Φυσιολογικά οι νεφροί αποβάλλουν λιγότερο από 150mg πρωτεΐνης την ημέρα. Όταν παρατηρείται  αυξημένη αποβολή λευκώματος στα ούρα σημαίνει βλάβη στο φραγμό διήθησης του νεφρού και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση από νεφρολόγο.

 

Τι είναι η λευκωματουρία;

Οι νεφροί έχουν ως  βασική λειτουργία την απομάκρυνση άχρηστων ουσιών , νερού και ηλεκτρολυτών από το αίμα, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν την απομάκρυνση άλλων ουσιών όπως είναι οι πρωτεΐνες. Η ανίχνευση παθολογικής  ποσότητας πρωτεΐνης  στα ούρα είναι ένδειξη νεφρικής βλάβης. Άλλες αιτίες λευκωματουρίας μπορεί να είναι η παρουσία  μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών στο αίμα ή η ελλιπής  δυνατότητα των σωληναρίων να επαναρροφήσουν τις πρωτεΐνες που διηθούνται. Η λευκωματουρία μπορεί να διακρίνεται σε διαλείπουσα, εμμένουσα ή ορθοστατική καθώς και σε σπειραματική ή σωληναριακή.

 

Τα συμπτώματα της λευκωματουρίας

Είναι συνήθως ασυμπτωματική εκτός από την περίπτωση σοβαρής πρωτεϊνουρίας όπου μπορεί να επιπλακεί  με οίδημα σε κάποιο σημείο του σώματος ( άνω και κάτω άκρα, βλέφαρα )

 

Διάγνωση και έλεγχος για λευκωματουρία

Η λευκωματουρία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για νεφρική και καρδιαγγειακή νόσο, γεγονός που επιτείνει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και του τακτικού ελέγχου. Οι ασθενείς  που πρέπει  να ελέγχονται είναι αυτοί με σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο καθώς και αυτοί με  οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη γενική  εξέταση ούρων για ανίχνευση παθολογικής ποσότητας πρωτεΐνης. Μετά τη διάγνωση επιβάλλεται να γίνει  ποσοτικός προσδιορισμός αυτής είτε με  συλλογή ούρων 24ώρου (με φυσιολογική τιμή <150 mg/24ωρο) είτε με υπολογισμό του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνη ούρων (φ.τ <150 mg/g ) ή αλβουμίνης/κρεατινίνη ούρων ( φ.τ < 30 mg/g)  σε πρωινό  δείγμα ούρων.

 

Κλείστε το ραντεβού σας 210 410 2550

 

Αίτια λευκωματουρίας

Στα συνήθη αίτια περιλαμβάνονται  τα εξής νοσήματα:

  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Αρτηριακή υπέρταση
  • Σπειραματοπάθειες
  • Μεταβολικό σύνδρομο
  • Καρδιακή ανεπάρκεια

 

Η θεραπεία για τη λευκωματουρία

Η πρωτεϊνουρία αποτελεί δείκτη βλάβης αλλά και εξέλιξης της νεφρικής νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή της μειώνει το ποσοστό εξέλιξης της νεφρικής νόσου και ελαττώνει την πιθανότητα καρδιαγγειακών συμβάντων.

Η θεραπεία στηρίζεται σε:

  • Αλλαγή του τρόπου ζωής με απώλεια σωματικού βάρους, άσκηση και  διακοπή του καπνίσματος.
  • Διαιτητικές παρεμβάσεις
  • Φαρμακευτική αγωγή

 

Η διάγνωση και εκτίμηση της λευκωματουρίας αποτελεί «κλειδί» για την πρόληψη  της χρόνιας νεφρικής νόσου. Η μη αντιμετώπισή της  αποτελεί παράγοντα επιδείνωσης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και επιτάχυνσης της εξέλιξής  της σε τελικό στάδιο νόσου  με επακόλουθο την έναρξη αιμοκάθαρσης. Επικοινωνήστε με τη  νεφρολόγο Σταματία Θεοδωρακοπούλου για έγκαιρη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία.