Νεφρική Ανεπάρκεια: Ποια είναι τα αίτια, τα συμπτώματα και η θεραπεία

Η λειτουργεία των νεφρών είναι να φιλτράρουν τον οργανισμό καθώς καθαρίζουν το αίμα και το απαλλάσσουν από επικίνδυνες και βλαβερές ουσίες. Στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια οι νεφροί αδυνατούν να πετύχουν το φιλτράρισμα.

Υπάρχουν δύο είδη νεφρικής ανεπάρκειας: η οξεία και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια συμβαίνει όταν εντελώς ξαφνικά μειώνεται η λειτουργία των νεφρών με αποτέλεσμα  βλαβερές ουσίες να συγκεντρώνονται στον οργανισμό.  Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  συμβαίνει σταδιακά με τη πάροδο του χρόνου και οδηγεί τελικά σε μη αναστρέψιμη βλάβη των νεφρών.

 

Συμπτώματα νεφρικής ανεπάρκειας

Ποιες είναι οι ενδείξεις ότι πάσχουμε από νεφρική ανεπάρκεια; Παρόλο που υπάρχουν δύο είδη, κάποια συμπτώματα είναι κοινά. Εάν παρατηρήσουμε παραγωγή μικρής ποσότητας ούρων, εάν εμφανίσουμε ανορεξία, κακουχία, ναυτία, δύσπνοια   και οίδημα στα κάτω άκρα, τότε πρέπει να εξεταστούμε για νεφρική ανεπάρκεια. Μία έγκαιρη διάγνωση θα βοηθήσει τον ασθενή και στις δύο περιπτώσεις.

 

Αίτια νεφρικής ανεπάρκειας

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας ξαφνικής κατάστασης όπως η αιμορραγία, η σοβαρή αφυδάτωση ,η λοίμωξη και  η επίδραση νεφροτοξικών ουσιών. Άλλα αίτια μπορούν να αποτελέσουν καταστάσεις που δημιουργούν εμπόδιο στην αποβολή των ούρων (π.χ. νεφρολιθίαση, διόγκωση του προστάτη ή  όγκος ). Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια αν διαγνωσθεί έγκαιρα θεωρείται θεραπεύσιμη.

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη νεφρική λειτουργεία όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης (τύπου Ι ή τύπου ΙΙ). Άλλες παθήσεις μπορεί να είναι η σπειραματονεφρίτιδα, η πολυκυστική νόσος των νεφρών, η στένωση των νεφρικών αρτηριών , συγγενείς και κληρονομικές παθήσεις, η υπέρταση , η συχνή κατανάλωση μη στεροειδών  αντιφλεγμονωδών  φαρμάκων.

 

Θεραπεία νεφρικής ανεπάρκειας

Όπως προαναφέρθηκε, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι μια πάθηση μη αναστρέψιμη. Υπάρχει όμως θεραπεία, η οποία στοχεύει στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου όσο είναι δυνατόν. Αυτή η θεραπεία εγκρίνεται και παρακολουθείται μόνο από ειδικό νεφρολόγο.

Στην περίπτωση που η νόσος φτάσει σε τελικό στάδιο η συντηρητική αντιμετώπιση κρίνεται μη επαρκής  και συστήνεται η έναρξη θεραπείας που αντικαθιστά τη λειτουργία των νεφρών .Τότε  επιλέγεται μία εκ των τριών θεραπειών :

Αιμοκάθαρση

Μια μέθοδος εξωνεφρικής κάθαρσης κατά την οποία μέσω ενός εξωτερικού μηχανήματος το αίμα φιλτράρεται και καθαρίζεται.

Περιτοναϊκή Κάθαρση

Είναι μία μέθοδος η οποία ταιριάζει σε λίγους ασθενείς. Σε αυτή το περιτόναιο χρησιμοποιείται σαν φυσικό φίλτρο για την απομάκρυνση των άχρηστων και περίσσιων ουσιών. Η θεραπεία γίνεται με ένα μικρό σωλήνα, τον περιτοναϊκό καθετήρα, ο οποίος εγκαθίσταται στην κοιλιά του ασθενούς και  μέσω αυτού γίνεται έκχυση του περιτοναϊκού διαλύματος το οποίο εμπλουτίζει το αίμα με θρεπτικά στοιχεία και παρασέρνει τις άχρηστες ουσίες κατά την έξοδο του.

Μεταμόσχευση Νεφρού

Αυτή η διαδικασία θεραπείας προαπαιτεί πολύ υπομονή, διότι προκειμένου να βρεθεί συμβατός δότης νεφρού για τον ασθενή υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή.

 

Ανεξάρτητα από ποια μέθοδο θα ακολουθήσει ο ασθενής, επιβάλλεται να συμβουλευτεί ειδικό νεφρολόγο προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη συμβατή διαδικασία.